Sopro Bauchemie GmbH

Sopro´s Tekniska guide

Fliesentechnik, Baustoffe und GaLaBau - Sopro Bauchemie GmbH bietet ein komplettes Sortiment im Bereich Fliesen- und Baustofftechnik.
Sopro Technical Guide 6th edition

Sopro´s Tekniska Guide (7:e upplagan)

Sopro´s Tekniska Guide nu i den sjunde upplagan, har blivit ett ovärderligt verktyg för inhämtning av information för många arkitekter och projektörer. Väldigt snabbt efter den första utgåvan visade det sig att den tekniska guiden var väldigt användbar på många sätt som behövs för att fatta rätt beslut gällande utformningar och projekteringar av byggnader.

  
Sopro Tekniska Guide Område
       
   Sopro Tekniska Guide - Område 1
  Reliable, deformation-free laying of various coverings

   Sopro Tekniska Guide - Område 2
  Tile grouts for water and acid exposure, industrial applications and ceramic coverings, paving grouts

    Sopro Tekniska Guide - Område 3
   Composite waterproofing with membrane and tile finish

   Sopro Tekniska Guide - Område 4
  Information on swimming pool construction

   Sopro Tekniska Guide - Område 5
  Tiling on refurbishment contracts and to critical substrates

   Sopro Tekniska Guide - Område 6
  Reliable laying of natural stone

   Sopro Tekniska Guide - Chapter 7
  Trouble-free installation of rigid floor coverings on screeds

   Sopro Tekniska Guide - Chapter 8
  Antistatic ceramic floor coverings

   Sopro Tekniska Guide - Chapter 9
  Tiling in metalwork and shipbuilding

   Sopro Tekniska Guide - Område10
  Grouting of voids in tile beds and screeds

   Sopro Tekniska Guide - Område 11
  Levelling of substrates

   Sopro Tekniska Guide - Område 12
  Fast-track systems

   Sopro Tekniska Guide - Område 13
  Bound-construction pavements

   Sopro Tekniska Guide - Område 14
  Basement waterproofing

   Sopro Tekniska Guide - Område 15
  Concrete repair

   Sopro Tekniska Guide - Område 16
  Sopro ambiento® decorative finishes