Sopro Bauchemie GmbH

Spackelmassor

Fliesentechnik, Baustoffe und GaLaBau - Sopro Bauchemie GmbH bietet ein komplettes Sortiment im Bereich Fliesen- und Baustofftechnik.
ambiento<sup>®</sup> floor DFS

ambiento® floor DFS

DesignFlytSpackel

Dekorativt, cementbaserat, självutjämnande och snabbhärdande designflytspackel för tillverkning av direkt användningsbara golvytor.


Sopro AFS 561

Sopro AFS 561

Anhydrit avjämningsmassa

AFS 561

Sopro AMT 468

Sopro AMT 468

Utjämningsspackel med trass cement

AMT 468

Formfast, snabbhärdande för utslätning, spackling och bättring av golv- och väggytor vid efterföljande plattsättning. Kromatfattigt enligt EG-riktlinje 2003/53/EG.


Sopro FAS 551

Sopro FAS 551

Fiberförstärkt avjämningsmassa

FAS 551

Sopro FS 15 plus

Sopro FS 15 plus

Avjämningsmassa

FS 15 550

Självutjämnande, pumpbar, snabbhärdande, cementbaserad, avjämningsmassa med optimala appliceringsegenskaper.


Sopro FS 5

Sopro FS 5

Avjämningsmassa

FS 5 549

Sopro GH 564

Sopro GH 564

Injekteringsvätska

GH 564

Sopro RAM 3<sup>&reg;</sup>

Sopro RAM 3®

454

Universal, grå, snabbhärdande, fiberförstärkt, cementbaserat renoverings, puts och avjämningsbruk med god hängförmåga för golv, väggar och tak.


Sopro RAP 2<sup>®</sup>

Sopro RAP 2®

Renoverings- och utjämningsputsbruk

434

Snabbhärdande, glidbeständigt cementputsbruk enligt SS EN 998-1 (GP), hållfasthetsklass CS IV, för putsning, avjämning och renovering av väggytor.


Sopro Rapidur® FE

Sopro Rapidur® FE

FE 678

Polymerförstärkt torr färdigblandning för framställning av snabbhärdande och snabbt beläggnings bar flytande betonggolv enlighet med tillämpliga standarder. Ingen sand behöver tillsättas på arbetsplatsen. Mycket låga kromvärden enligt EG-för


Sopro RDS 960

Sopro RDS 960

RDS 960

Sopro RS 462

Sopro RS 462

Reparationsspackel

RS 462

Snabbhärdande, cementbaserat spackel för golv, vägg och tak. Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.


Sopro SBP 474

Sopro SBP 474

Simhallsputs

SBP 474

Formfast, snabbhärdande för utslätning, spackling och bättring av golv- och väggytor vid efterföljande plattsättning. Kromatfattigt enligt EG-riktlinje nr 1907/2006, bilaga XVII.


Sopro SLC 578

Sopro SLC 578

Avjämningsmassa 3–40 mm

578

Cementbaserad, snabbhärdande, avjämningsmassa för framställning av jämna, släta och skarvfria golvytor för efterföljande läggning av golvbeläggningar.


Sopro SP 466

Sopro SP 466

Lättviktsspackel

SP 466

Sopro SP 770

Sopro SP 770

Snabbhärdande spackel

SP 770

Cementbaserat, spänningsfritt och snabbhärdande spackel met god fyllnadsförmåga.


Sopro SSP

Sopro SSP

Slipsats för industriellt bruk

SSP 465

Sopro USW 941

Sopro USW 941

Vit universalspackel

USW 941

Vitt, god fyllnadsförmåga, snabbhärdande, cementbaserat universalspackel för fyllning , lagning och utjämning av ojämnheter, hål, sprickor och liknande.


Sopro VS 582

Sopro VS 582

Vario flytspackel

582

Självnivellerande, snabbhärdande, fiberförstärkt, flexibelt, cementbaserat bruk med 2-i-1-receptur som kan användas både för att jämna ut och bygga fall.


Soprodur®

Soprodur®

Fyllnadsbruk på mikrocement

900

SoproDur® HF-S

SoproDur® HF-S

HFS 563

Högbelastningsbar, cementbaserad, självutjämnande och snabbhärdande avjämningsmassa för golv i offentliga, industriella och privata miljöer. Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.