Sopro Bauchemie GmbH

Specialbruk för fixering och fogning

Fliesentechnik, Baustoffe und GaLaBau - Sopro Bauchemie GmbH bietet ein komplettes Sortiment im Bereich Fliesen- und Baustofftechnik.
ambiento<sup>®</sup> floor DFS

ambiento® floor DFS

DesignFlytSpackel

Dekorativt, cementbaserat, självutjämnande och snabbhärdande designflytspackel för tillverkning av direkt användningsbara golvytor.


Sopro AFS 561

Sopro AFS 561

Anhydrit avjämningsmassa

AFS 561

Sopro AMT 468

Sopro AMT 468

Utjämningsspackel med trass cement

AMT 468

Formfast, snabbhärdande för utslätning, spackling och bättring av golv- och väggytor vid efterföljande plattsättning. Kromatfattigt enligt EG-riktlinje 2003/53/EG.


Sopro BS 467

Sopro BS 467

Betong spackel

BS 467

Sopro EG 828

Sopro EG 828

Snabbhärdande gips bruk

EG 828

Sopro FAS 551

Sopro FAS 551

Fiberförstärkt avjämningsmassa

FAS 551

Sopro FS 15 plus

Sopro FS 15 plus

Avjämningsmassa

FS 15 550

Självutjämnande, pumpbar, snabbhärdande, cementbaserad, avjämningsmassa med optimala appliceringsegenskaper.


Sopro FS 5

Sopro FS 5

Avjämningsmassa

FS 5 549

Sopro FSP 824

Sopro FSP 824

Färdig att använda spackel

FSP 824

Sopro Racofix® 818

Sopro Racofix® 818

Vattentätt monteringslim

MKS 818

Sopro Racofix® 8700

Sopro Racofix® 8700

Snabbhärdande ankar bruk

741

Sopro RAM 3<sup>&reg;</sup>

Sopro RAM 3®

454

Universal, grå, snabbhärdande, fiberförstärkt, cementbaserat renoverings, puts och avjämningsbruk med god hängförmåga för golv, väggar och tak.


Sopro Rapidur®

Sopro Rapidur®

Snabbhärdande ankar bruk

460

Sopro RDS 960

Sopro RDS 960

RDS 960

Sopro RS 462

Sopro RS 462

Reparationsspackel

RS 462

Snabbhärdande, cementbaserat spackel för golv, vägg och tak. Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.


Sopro SBP 474

Sopro SBP 474

Simhallsputs

SBP 474

Formfast, snabbhärdande för utslätning, spackling och bättring av golv- och väggytor vid efterföljande plattsättning. Kromatfattigt enligt EG-riktlinje nr 1907/2006, bilaga XVII.


Sopro SM 976

Sopro SM 976

Lättvikt isolerings bruk

SM 976

Sopro SP 466

Sopro SP 466

Lättviktsspackel

SP 466

Sopro SP 770

Sopro SP 770

Snabbhärdande spackel

SP 770

Cementbaserat, spänningsfritt och snabbhärdande spackel met god fyllnadsförmåga.


Sopro USW 941

Sopro USW 941

Vit universalspackel

USW 941

Vitt, god fyllnadsförmåga, snabbhärdande, cementbaserat universalspackel för fyllning , lagning och utjämning av ojämnheter, hål, sprickor och liknande.


Soprodur®

Soprodur®

Fyllnadsbruk på mikrocement

900

SoproDur® HF-S

SoproDur® HF-S

HFS 563

Högbelastningsbar, cementbaserad, självutjämnande och snabbhärdande avjämningsmassa för golv i offentliga, industriella och privata miljöer. Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.