Sopro Bauchemie GmbH

Epoxi- och konstruktions produkter

Fliesentechnik, Baustoffe und GaLaBau - Sopro Bauchemie GmbH bietet ein komplettes Sortiment im Bereich Fliesen- und Baustofftechnik.
Sopro BH 869

Sopro BH 869

Byggharts

869

Epoxibaserat 2-komponents byggharts för förbehandling av underlag samt framställning av epoxibruk. För framställning av mycket slitstarka och kemikalieresistenta läggningsbruk på betonggolv. 


Sopro DM 610

Sopro DM 610

Dräneringsbruk

DM 610

Sopro DMX 619

Sopro DMX 619

Dräneringsbruk eXtra

619

Snabbhärdande färdigt monokornigt bruk med specialcement som bindmedel och utvald kornfördelningskurva för läggning av natursten och plattor inom- och utomhus.


Sopro DRM 653

Sopro DRM 653

Dräneringsmatta

DRM 653

Sopro EE 771

Sopro EE 771

Epoxi spackel

EE 771

Sopro EEK 871

Sopro EEK 871

Epoxiballast

EEK 871

För framställning av tidigt beläggningsbara konsthartsbruk i kvalitetsklass SR-C25-F7 enligt DIN EN 13813 i kombination med Sopro BH 869 byggharts.


Sopro Rapidur<sup>®</sup> B5

Sopro Rapidur® B5

Snabbcement

Plastarmerat specialbindemedel för tidsbesparande tillverkning av snabbhärdande och tidigt beläggningsbara cementgolv med stöd av DIN 18 560. Uppnår kvalitetsklass CT-C45-F7 efter 28 dygn*.


Sopro Rapidur® B1

Sopro Rapidur® B1

Snabbhärdande rotbetong

760

Sopro Rapidur® FE

Sopro Rapidur® FE

FE 678

Polymerförstärkt torr färdigblandning för framställning av snabbhärdande och snabbt beläggnings bar flytande betonggolv enlighet med tillämpliga standarder. Ingen sand behöver tillsättas på arbetsplatsen. Mycket låga kromvärden enligt EG-för


Sopro Rapidur® M1

Sopro Rapidur® M1

Snabbhärdande rotbruk

769

Sopro Rapidur® M5

Sopro Rapidur® M5

Snabbhärdande avjämningsbruk

747

Färdigblandad rotbetong, mycket lämplig för tillverkning av snabbhärdande och tidigt beläggningsbart betonggolv. Kromatfattigt enligt TRGS 613.


Sopro RH 646

Sopro RH 646

Sprick utfyllnad av harts

RH 646

Sopro TRB 421

Sopro TRB 421

Bindemedel med trass cement

TRB 421

Sopro TVM 858

Sopro TVM 858

Läggningsbruk med trass cement

TVM 858

SoproDur® HF-L

SoproDur® HF-L

Epoxi ytskydd

HFL 513